تولید و کارگاه


مشتری برای دریافت سفارش خود به فروشگاه مراجعه می کند ، مسئول مربوطه به کارگاه مراجعه می کند و متوجه می شود که سفارش مشتری اصلا تولید نشده است !

مطمئناً شما در دوران کسب و کار خود با چنین مشکلی بارها برخورد داشته اید.

معمولاً دلیل آن عدم ارسال برگه سفارش به کارگاه یا گم شدن برگه سفارش می باشد.

در قسمت کارگاه نرم افزار پرشان این مشکل کاملاً حل شده است و دیگر امکان ندارد هیچ سفارشی از دید سرکارگر مخفی بماند.

همچنین در قسمت مدیریت تولید خیلی راحت می تواند مقایسه دقیق بین مواد دریافتی کارگاه جهت تولید و محصولات تولید شده توسط آن ها داشته باشید و در واقع دخل و خرج کارگاه را مدیریت کنید.

 

طی روند و فرآیند ابداعی شرکت پرشان بدون نیاز به ثبت اطلاعات پیچیده در نرم افزار و به کار گیری نیروی انسانی و به صورت کاملاً مکانیزه می توانید مدیریت صحیحی بر نحوه تولید و چرخه تولید در کارگاه داشته باشید.


مشتری برای دریافت سفارش خود به فروشگاه مراجعه می کند ، مسئول مربوطه به کارگاه مراجعه می کند و متوجه می شود که سفارش مشتری اصلا تولید نشده است !

مطمئناً شما در دوران کسب و کار خود با چنین مشکلی بارها برخورد داشته اید.

معمولاً دلیل آن عدم ارسال برگه سفارش به کارگاه یا گم شدن برگه سفارش می باشد.

در قسمت کارگاه نرم افزار پرشان این مشکل کاملاً حل شده است و دیگر امکان ندارد هیچ سفارشی از دید سرکارگر مخفی بماند.

همچنین در قسمت مدیریت تولید خیلی راحت می تواند مقایسه دقیق بین مواد دریافتی کارگاه جهت تولید و محصولات تولید شده توسط آن ها داشته باشید و در واقع دخل و خرج کارگاه را مدیریت کنید.

طی روند و فرآیند ابداعی شرکت پرشان بدون نیاز به ثبت اطلاعات پیچیده در نرم افزار و به کار گیری نیروی انسانی و به صورت کاملاً مکانیزه می توانید مدیریت صحیحی بر نحوه تولید و چرخه تولید در کارگاه داشته باشید.

محیط کاربری کاملاً آسان حتی برای کسانی که هیچ گونه تجربه کار با کامپیوتر را ندارند.

امکان مشاهده سفارشات هر روز مربوطه به کارگاه .

امکان تفکیک سفارشات تولید شده از سفارشات در انتظار تولید.

امکان مشاهده سفارشات تا 7 روز آینده در کارگاه.

امکان تعریف کارگاه های مختلف و ارجاع سفارشات به کارگاه مربوطه.

امکان مشاهده اطلاعات مورد درخواست مشتری مربوط به سفارش و همچنین مشاهده تصویر سفارشی بصورت بزرگ به همراه جزئیات.

امکان ثبت وزن برای هر سفارش تولید شده در کارگاه.

امکان اطلاع به مشتریان در هنگام آماده بودن سفارش از طریق پیام کوتاه، ایمیل و یا شبکه های اجتماعی.

گزارشات آماری از نحوه کارکرد کارگاه ( حجم و زمان و سرعت تولید سفارشات).

گزارشات مقایسه ای جهت مقایسه هزینه مواد دریافتی توسط کارگاه و ارزش محصولات تولید شده کارگاه ( بصورت ریالی و مقداری).

تماس با ما
تماس با پرشان با سریعترین روش ها

آدرس: تهران

تلفن: 02191305081

سامانه پیام کوتاه: 02191007166

ایمیل: info[at]parshan[dot]co